Περιγράμματα Μαθημάτων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2023-2024

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διακρίνονται σε:

  1. Μαθήματα των Τριών Πρώτων Ετών (Κοινά)
  2. Μαθήματα Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής (εξάμηνα 7-10)
  3. Μαθήματα Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής (εξάμηνα 7-10)
  4. Μαθήματα Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (εξάμηνα 7-10)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Scroll to Top