ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0901

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Εξηγεί γενικές καλλιεργητικές πρακτικές στην παραγωγή καλλωπιστικών ειδών.
2. Εξηγεί τους χειρισμούς για την αντιμετώπιση καλλιεργητικών και φυτοπαθολογικών προβλημάτων στην παραγωγή καλλωπιστικών ειδών.
3. Προσδιορίζει και περιγράφει τεχνικές καλλιέργειας σε επιλεγμένα καλλωπιστικά.
4. Αναγνωρίζει τα πλέον διαδεδομένα είδη και προσδιορίζει τις χρήσεις των καλλωπιστικών στην κηποτεχνία.
5. Περιγράφει τις τεχνικές κλαδέματος επιλεγμένων καλλωπιστικών.

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Κατάταξη των καλλωπιστικών ( ετήσια, πολυετή, βολβώδη, ριζωματώδη, αειθαλή και φυλλοβόλα θαμνώδη, αειθαλή και φυλλοβόλα δενδρώδη, αναρριχώμενα φυτά ).
2. Μορφολογικά χαρακτηριστικά και τύπος ανάπτυξης καλλωπιστικών (σχήμα, μέγεθος, εποχή άνθησης και καρποφορίας, ποικιλίες).
3. Τεχνικές πολλαπλασιασμού επιλεγμένων καλλωπιστικών.
4. Τεχνική καλλιέργειας, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, άρδευση , λίπανση, φυτοπροστασία κλάδεμα .
5. Χρήσεις των καλλωπιστικών στην κηποτεχνία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Καλλωπιστικά Κωνοφόρα ΠΑΤΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 2004, ISBN 9603515000 Καλλωπιστικοί Θάμνοι ΠΑΤΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 2004 ISBN 9603515043 Πολυετή Ανθόφυτα ΠΑΤΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 2004 , ISBN 9603515140 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 1 ΕΤΗΣΙΑ ΦΥΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ISBN: 9789607177018 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 4 ΒΟΛΒΩΔΗ-ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ-ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΦΥΤΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ISBN: 9789607177049
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 11 ΦΥΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑTΩΝ, ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ISBN: 9789607177117
Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων, Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χρ., Εκδόσεις Γαρταγανης ΆγιςΣάββας,2009
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΝΑ 2004
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: