ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ANP0701

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα εμβάθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO103/ https://eclass.teiwm.gr/courses/TEG313/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διατροφή των ζώων αποβλέπει στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών τους με στόχο την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας.
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταρτήσει τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ικανούς να κατανοούν σε βάθος τις φυσιολογικές λειτουργείες της θρέψης των ζωικών οργανισμών η οποίες περιλαμβάνουν την πέψη, την απορρόφηση και τον διάμεσο μεταβολισμό των θρεπτικών στοιχείων αλλά και τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την πρόσληψη της τροφής στα παραγωγικά ζώα (μηρυκαστικά, μονογαστρικά, πτηνά).
Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στους μηχανισμούς που διέπουν τη θρέψη σε επίπεδο κυττάρου (cellular nutrition) και θα αποκτήσουν γνώση των φαινομένων που ρυθμίζουν τη θρέψη του οργανισμού για να μπορούν στην συνέχεια να καταρτήσουν στοχευμένα προγράμματα εφαρμοσμένης διατροφής για τα παραγωγικά ζώα.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
• έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και συγκεκριμένα του κλάδου της ζωικής παραγωγής
• έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως ζωικών εκτροφών
• έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές σπουδές
• είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα συστατικά του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών (υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξεα και άλλες αζωτούχες ουσίες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μακροστοιχεία, ένζυμα),
Η φυσιολογία της πέψης και ο μεταβολισμός των θρεπτικών ουσιών (μηχανισμός δράσης ενζύμων, η πέψη στα μονογαστρικά, μικροβιακή πέψη σε μηρυκαστικά και άλλα φυτοφάγα ζώα, η πέψη των θρεπτικών ουσιών και το περιβάλλον, μεταβολισμός, μεταβολισμός ενέργειας, σύνθεση πρωτεϊνών, σύνθεση λίπους, σύνθεση υδατανθράκων)
Χημική ανάλυση των ζωοτροφών, μέτρηση πεπτικότητας (μέτρηση της πεπτικότητας και ρόλος συντελεστών πεπτικότητας, παράγοντες που επηρεάζουν την πεπτικότητα, ενεργειακό περιεχόμενο των τροφίμων και ενεργειακή κατανομή, μεταβολιστέα ενέργεια, ισολογισμός ενέργειας, ενεργειακή αξία ζωοτροφών, ενεργειακά συστήματα και ενεργειακά μοντέλα (μηρυκαστικά, χοίροι, πουλερικά), αξιολόγηση της ολικής πρωτεΐνης, προσδιορισμός του ενδογενούς αζώτου, μέτρα των πρωτεϊνών τροφίμων που χρησιμοποιούνται στην πράξη)
Οι ανάγκες των ζώων σε ενέργεια, αζωτούχες ουσίες και λοιπά θρεπτικά συστατικά κατά τη συντήρηση, ανάπτυξη, εριοπαραγωγή, αναπαραγωγή, αυγοπαραγωγή, κυοφορία και γαλακτοπαραγωγή (πρότυπα διατροφής για τη συντήρηση και την ανάπτυξη)
Μηχανισμοί πρόσληψής και κατανάλωσης τροφής, πείνα (πρόσληψη τροφής σε μονογαστρικά, μηρυκαστικά και άλογα)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Φυσιολογία Θρέψης Παραγωγικών Ζώων, Γ. Ζέρβας, Εκδόσεις Σταμούλη (2005), Σελίδες: 544, ISBN: 9603516198
2. Animal Nutrition, McDonald, P., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Edwards, R., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G. (2011)., 7th Edition. Benjamin Cummings. ISBN: 9781408204238
3. Φυσιολογία θρέψης ζωϊκού οργανισμού, Δ. Λιαμάδης, Εκδόσεις University Studio Press (2003). Σελίδες: 1090, ISBN: 9789601212531
4. Principles of Animal Nutrition, Guoyao Wu, Publisher: CRC Press (2017), Pages 772, ISBN: 1351646370
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: