ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0807-2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Αναγνωρίζει και να επιλέγει το κατάλληλο είδος δένδρου κατά την εγκατάσταση οπωρώνα
2. Γνωρίζει και να εφαρμόζει τρόπους αναπαραγωγής των οπωροφόρων που εξετάζονται στο μάθημα
3. Μπορεί να διαγνώσει τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν κατά την διαδικασία παραγωγής των δενδροκομικών προϊόντων
4. Αναγνωρίζει και να επιλέγει την κατάλληλη ποικιλία κατά την εγκατάσταση οπωρώνα
5. Γνωρίζει τις καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα οπωρώνα που πρόκειται να εγκατασταθούν ένα από τα παραπάνω οπωροφόρα
5. Μπορεί να σχεδιάζει, να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται ένα οπωρώνα
6. Μελετά τρόπους επίλυσης των ιδιαίτερων προβλημάτων που παρουσιάζονται σε κάθε είδος των οπωροφόρων που αναφέρονται παραπάνω κατά την παραγωγική διαδικασία.
7. Γνωρίζει και εφαρμόζει τα κριτήρια ωριμότητας-συγκομιδής των παραπάνω οπωροφόρων δένδρων και θάμνων

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Για όλα τα είδη που εξετάζονται:
α) φυτών που παράγουν μικρούς καρπούς (φράουλα, βατόμουρα, σμέουρα, ριβήσια, φραγκοστάφυλα κ.λπ.) και
β) τροπικών οπωροφόρων (αβοκάντο, μάνγκο, παπάγια, μπανάνα, χουρμάς, καφές κ.λπ.):
γ) λοιπά οπωροφόρα (συκιά, ροδιά κ.λπ.)
• Μορφολογία – Βοτανικά χαρακτηριστικά του δένδρου/θάμνου
• Φυσικό περιβάλλον
• Επικονίαση-γονιμοποίηση • Πολλαπλασιασμός
• Εγκατάσταση οπωρώνα
• Καλλιεργητικές τεχνικές
• Κλάδευμα
• Ποικιλίες
• Κριτήρια συλλεκτικής ωριμότητας-Συγκομιδή-Τυποποίηση Βασικοί εχθροί και ασθένειες
Κριτήρια ποιότητας και συγκομιδής - μετασυλλεκτικοί χειρισμοί

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 135
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Βασιλακάκης Μ., 2006, Μικρά οπωροφόρα, εκδόσεις Α.Σ. Γαρταγάνης, Θεσ/νίκη (ISBN: 960-88706-3-1)
• Ποντίκης, Κ., 2001, Ειδική Δενδροκομία – Τροπικά φυτά, εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε,, Πειραιάς (ISBN: 960-351-379-2)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Scientia Horticulturae (http://www.journals.elsevier.com/scientia-horticulturae/)
Acta Horticulturae (http://www.actahort.org/)
HortScience (http://hortsci.ashspublications.org/)
Fruits (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=FRU)
Experimental Agriculture (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EAG)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: