Έκτακτες Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για εξερχόμενους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας για Σπουδές στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 (Call 2022 – Αριθμός Σύμβασης 2022-1-EL01-KA171-HED-000075052)

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ Σπουδές (ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ) (002) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ Σπουδές (ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ) (002) Aίτηση_Συμμετοχής_στην_Κινητικότητα_για_Σπουδές

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία»

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4415/29-03-2024 (ΑΔΑ:9ΥΩΒ469Β7Κ-ΩΘΤ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1082/07-04-2024 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP40320. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση …

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία» Διαβάστε Περισσότερα »

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Τμήμα Γεωπονίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81143 και Ε.Υ. την κ. Σκαλίδη Χαρίκλεια.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 513_7.2.21_Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων_Τμήμα Γεωπονίας_81143

Παράταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ 205/13-03-2024 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΠΔΜ παρατείνεται το Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έως 31 Ιουλίου 2024, λόγω εκτάκτων αναγκών. Λόγω καθυστέρησης της ανάθεσης μαθημάτων σε έκτακτο επιστημονικό προσωπικό η εξεταστική περίοδος θα ξεκινήσει 17-06-2024 και θα λήξει στις 05-07-2024. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων, όπου …

Παράταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Διαβάστε Περισσότερα »

Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Τμήμα Γεωπονίας με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81143 και Ε.Υ. την κ. Σκαλίδη Χαρίκλεια.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 512_7.2.12_Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων_Τμήμα Γεωπονίας_81143pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ/ΔΕΛΤΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30μ, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών, φοιτητριών και του προσωπικού για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά στην  κινητικότητα για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση προς Τριτοβάθμια Ιδρύματα και Φορείς Υποδοχής του εξωτερικού. Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ERASMUS+ …

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top