Αρχική » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)

Καθηγητές

Λαζαρίδου Θεανώ
Καθηγήτρια
Γενετική-Γεωργία
Email :tlazaridou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54623
Βιογραφικό
 

Μέλφου Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Αγροτική Οικονομική Ανάλυση
Email : kmelfou@uowm.gr
Τηλ. : 2385054655, 4001
Τηλ. : 2461068000 – 4009
Βιογραφικό
CV

Παπαθανασίου Φωκίων
Καθηγητής
Bοτανική
Email : fpapathanasiou@uowm.gr
Πλήρες βιογραφικό ΕΛΛ ENG
Τηλ. : 23850 54615

Αναπληρωτές Καθηγητές

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Λαχανοκομία- Ανθοκομία
Email : ipapadopoulos@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54614

Επίκουροι Καθηγητές

Γιάντσης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Γενετική Βελτίωση Ζωικών Οργανισμών
Email: igiantsis@uowm.gr
Πλήρες βιογραφικό: Βιογραφικό
Σύντομο βιογραφικό: Βιογραφικό

Ζαραλής Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής
Ζωοτεχνία
Email : kzaralis@uowm.gr
Πλήρες βιογραφικό

Κασαπίδου Ελένη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης
Quality of Agricultural Products of Animal Origin
Email : ekasapidou@uowm.gr
Πλήρες βιογραφικό ΕΛΛ ENG(f, s)
Τηλ. :23850 54657

Παπαπαναγιώτου Αριστείδης
Επίκουρος Καθηγητής
Ζιζανιολογία, με έμφαση στην ανθεκτικότητα
αγρωστωδών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα
Email : apapanagiotou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54626
Βιογραφικό

Τσακίρης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Παραγωγή φυτικών προϊόντων με έμφαση στην υποβάθμιση της ποιότητας λόγω ρυπαντών
Email : itsakiris@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54656
Τηλ. : 2461068000 – 4008
Βιογραφικό
CV

Τσιότσιας Αρσένιος
Επίκουρος Καθηγητής
Εφαρμοσμένη μικροβιολογία τροφίμων – Βιοτεχνολογία
Email : atsiotsias@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54657
Βιογραφικό

Λέκτορες

Κοΐδου Παρασκευή
Λέκτορας
English for Specific Purposes (ESP)- Academic English
Email : pkoidou@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54631

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων

Κοντέος Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονομική Ανάλυση
Email :gkonteos@uowm.gr
Τηλ. : 2462061624

Λοΐζου Ευστράτιος
Καθηγητής
Εφαρμοσμένη Οικονομική
Email : eloizou@uowm.gr https://users.teiwm.gr/eloizou/
Τηλ. : 23850 54655, 655
Τηλ. : 2461068000 – 4010

Μητλιάγκα Παρασκευή
Καθηγήτρια
Χημεία-Βιοχημεία
Email : pmitliagka@uowm.gr
Τηλ. : 2385054656
Τηλ. : 2461068000 – 4008

Σίσκου Θωμάς
Επίκουρος Καθηγητής
Νομισματική θεωρία και πολιτική με έμφαση στα συναλλαγματικά
καθεστώτα των μετασοσιαλιστικών ευρωπαϊκών χωρών
Email : tsiskou@uowm.gr

Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος
Καθηγητής
Περιφερειακή Οικονομική – Αγροτική Ανάπτυξη και Πολιτική
Email : fxtheodoridis@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54654
Τηλ. : 2461068000 – 4010