Αρχική » Επικοινωνία

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Επικοινωνία

Προσωπικό Γραμματείας:

Ευγενία Χαλβατζή
2385054620
FAX: 2385054621
echalvatzi@uowm.gr

Πελαγία  Μελίδου
2385054619
FAX: 2385054621
pmelidou@uowm.gr

Γραμματέας Τμήματος:

Άννα Κωνσταντινίδου.
2385054610
FAX:2385054621
ankonstantinidou@uowm.gr

Γραμματέας Σχολής:

Λούγκας Δημήτριος
2385054614
FAX:2385054621
agro@uowm.gr
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας
Τέρμα Κοντοπούλου
Τ.Κ. 53100, Φλώρινα
2385054619
2385054620
FAX:2385054621
agro@uowm.gr
Βιβλιοθήκη  Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
Περιβολάρη Μαγδαληνή
2385054667
mperivolari@uowm.gr