Τμήμα Αγροκτήματος

Το Τμήμα Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής είναι αυτοτελές τμήμα του Π.Δ.Μ. Μεριμνά για την αποτελεσματική διαχείριση του πρότυπου αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων, στις υποδομές του οποίου διενεργούνται πειράματα των κατευθύνσεων της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Το αγρόκτημα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της ενότητας των κτηρίων της Γεωπονικής Σχολής και περιλαμβάνει μία σειρά οικημάτων χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών, τα οποία αξιοποιούνται ως εργαστήρια και γραφεία, σταυλικοί και αποθηκευτικοί χώροι, υαλόφρακτο θερμοκήπιο και καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, σε κοντινή απόσταση από την Σχολή υπάρχει και ο πειραματικός αγρός για εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες φυτών μεγάλης καλλιέργειας, οπωροφόρων δέντρων και αμπελιού με στέγαστρο τύπου toll για την αποθήκευση σύγχρονων γεωργικών μηχανημάτων. Στο Αγρόκτημα που χρησιμοποιεί το Τμήμα Γεωπονίας φιλοξενούνται 7 επιπλέον εργαστήρια. Εμβαδό εργαστηρίων: 2.592 τ.μ.

Στις  αρμοδιότητές του Τμήματος Αγροκτήματος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Η μέριμνα για τις ετήσιες δαπάνες σε συνεργασία με το τμήμα προϋπολογισμού.
 2. Οι εργασίες στις πειραματικές καλλιέργειες (άροση, σπορά, λίπανση, ψεκασμός, άρδευση και η πάσης φύσεως γεωργικές εργασίες).
 3. Η μέριμνα για την συντήρηση του θερμοκηπίου και την καλλιέργεια σε σπορεία καλλωπιστικών – κηπευτικών φυτών.
 4. Η μέριμνα για τη συντήρηση πρασίνου – θάμνων σε όλους τους χώρους της Σχολής.
 5. Η διαχείριση των εκτροφών (διατροφή, εμβολιασμοί και πρόγραμμα αναπαραγωγής του ζωικού κεφαλαίου).
 6. Η μέριμνα για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών που αφορούν στο φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο.
 7. Η μέριμνα για τις εργασίες συντήρησης των γεωργικών μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων των εργαστηρίων του Αγροκτήματος (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, θέρμανσης).
 8. Η καταγραφή και η τήρηση στοιχείων γάλακτος σε μηνιαία βάση.
 9. Η καταγραφή και η τήρηση στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου.
 10. Ο έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της εργολαβίας για την παροχή υπηρεσιών στις σταυλικές εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Πέτρου Αχιλλέας, ΤΕ Γεωπονίας Βαθμός Α΄, τηλέφωνο 2385054639, email: apetrou@uowm.gr.

Προσωπικό: Καπουλίτσας Βασίλειος, ΥΕ Σταυλαρχών Βαθμός Β΄, τηλέφωνο 2385054645, email: vkapoulitsas@uowm.gr.

Σχετικά με το Αγρόκτημα:

 1. Link: Η ιστορία του Αγροκτήματος

Πηγή: Έρευνα – αρθρογράφος Μεκάσης Δημήτριος.

Δημοσιεύθηκαν στο Επετειακό συλλογικό έργο με τίτλο: «Εκατονταετηρίς Ελευθερίων» του εκδοτικού τμήματος του Φ.Σ.Φ «Ο Αριστοτέλης»  (Φλωρινιώτικες εκδόσεις Αριστείδου 2012) και ως άρθρο στην Ημερήσια Εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας» φύλλο 4598 της 29-03-2016.

Scroll to Top