ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ/ΔΕΛΤΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ

Scroll to Top