Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Στο τμήμα Γεωπονίας λειτουργούν τα παρακάτω δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:


Master of Science «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού»
MSc in “Production, certification and distribution of plant reproductive material”

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: https://crop-cert.uowm.gr/


Master of Science «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»
MSc in “Livestock and Wildlife Management”

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: https://lwm.uowm.gr

Scroll to Top