Εγκαταστάσεις και Εργαστήρια

Εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης της Φλώρινας και περιλαμβάνει:

 • Το κεντρικό νεοκλασικό κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακοί χώροι.
 • Το νεόκτιστο πολυδύναμο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει φοιτητική εστία, εστιατόριο, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας.
 • Μια σειρά από μικρότερα διατηρητέα κτίρια, τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε εργαστηριακούς χώρους. Σταυλικές εγκαταστάσεις (βουστάσιο, προβατοστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, σύγχρονο θερμοκήπιο και εκτάσεις με αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες.

Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που ακολουθούν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε από τις εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών όπως είναι η βιβλιοθήκη, το εστιατόριο, η φοιτητική εστία, το αμφιθέατρο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το αγρόκτημα της Σχολής, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια.

Εργαστήρια κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής

Η Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής διαθέτει 12 εργαστηριακούς χώρους άριστα εξοπλισμένους. Η κατεύθυνση διαθέτει επίσης υαλόφρακτο θερμοκήπιο ενός στρέμματος πλήρως εξοπλισμένο, αγρόκτημα 200 περίπου στρεμμάτων όπου εγκαθίστανται πειράματα διαφόρων καλλιεργειών και ένα τόλ για τη στέγαση όλων των γεωργικών μηχανημάτων του Τμήματος.

Οι εργαστηριακοί χώροι της Κατεύθυνσης είναι οι εξής:

 • Εργαστήριο Γεωργίας
 • Εργαστήριο Βοτανικής
 • Εργαστήριο Φυτοπροστασίας
 • Εργαστήριο Σποροπαραγωγής
 • Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών
 • Εργαστήριο Δενδροκομίας
 • Εργαστήριο Αρδεύσεων-Στραγγίσεων
 • Εργαστήριο Λαχανοκομίας-Ανθοκομίας
 • Εργαστήριο Εδαφολογίας
 • Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Eργαστήριο Γεωργικής Χημείας
 • Αίθουσα “ΤΖΕΝΗΣ ΓΡΙΒΑ” Αγγλικών

Εργαστήρια κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής

Η Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής διαθέτει τα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Μικροβιολογίας-Παθολογίας
 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Σφαγίων και Κρέατος
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως Αγροτικών Ζώων
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων και Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων
 • Εργαστήριο Ανατομίας
 • Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Παθολογίας
 • Εργαστήριο Μελισσοκομίας

Εργαστήρια κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Η Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στεγάζεται στο νέο κτίριο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και περιλαμβάνει:

 • 4 αίθουσες διδασκαλίας
 • 2 Εργαστήρια Πληροφορικής

Επίσης στο τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Χημείας
 • Εργαστήριο Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
 • Εργαστήριο εκπόνησης πτυχιακών και ερευνητικών εργασιών
 • Το Εργαστήριο υποστήριξης εργαστηριακών μαθημάτων

Για την διεξαγωγή των εργαστηρίων και για την πρακτική άσκηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται επίσης όλες οι σταυλικές εγκαταστάσεις μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, όπως αμελκτήρια, παρασκευαστήριο ζωοτροφών και υποδομές για σφαγείο, (όχι σε χρήση). Στο αγρόκτημα επίσης υπάρχουν οι εκτροφές Βοοτροφίας, Προβατοτροφίας, Χοιροτροφίας και Πτηνοτροφίας.

Φωτογραφικό Υλικό απο τισ εγκαταστασεισ τησ σχολησ

Scroll to Top