Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος

Βραβείο Unesco 2024 για την Εκπαίδευση Κοριτσιών και Γυναικών

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ explanatory note.pdf.pdf GWE Prize Statutes- 2nd cycle EN
Περισσότερα →

Κληροδοτήματα “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”, “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ” και “Λεωνίδας Νικολαϊδης”, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Τα υπ’ αριθμ. 3282/28-03-2024 και 3285/28-03-2024, ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς ...
Περισσότερα →

Διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 29282/Ζ1/20-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά στη διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο ...
Περισσότερα →

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτούμενη μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2023-2024 Β’

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 20240414 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΕΣΠΑ_ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ_ΠΔΜ_23-24
Περισσότερα →

Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Τμήμα Γεωπονίας, με κωδικό για τη διαχείριση της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ 81143 και Ε.Υ. την κ. Σκαλίδη Χαρίκλεια.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 513_7.2.21_Έγκριση οριστικού πίνακα αξιολόγησης προτάσεων_Τμήμα Γεωπονίας_81143
Περισσότερα →
Scroll to Top