Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2023

Περισσότερα →

Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 6:00

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 3473/24-05-2023 που αφορά στην παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων …

Περισσότερα →

Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες φοιτητές

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 57821/Ζ1/25-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε υποτροφίες του ιταλικού κράτους σε …

Περισσότερα →

Συμμετοχή στο 8o Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» συμμετείχε στις εργασίες του 8oυ Διεθνούς Συνεδρίου …

Περισσότερα →

Ημερίδα βιοοικονομίας και αγροδιατροφής

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ Πρόγραμμα Ημερίδας

Περισσότερα →
Scroll to Top