2η Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία ή Επιμόρφωση στην Παλαιστίνη στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία Αίτηση για Διδασκαλία και Αίτηση για Επιμόρφωση, αντίστοιχα.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ERASMUS+
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ERASMUS+

Scroll to Top