1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – Πρόγραμμα

Οι φοιτητές του τμήματος Μοριακής Βιολογίας Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνουμε το “1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Βιοεπιστημόνων” το οποίο θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 28 – 30 Απριλίου υπό την αιγίδα του τμήματος.

Το συνέδριο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους φοιτητές του τμήματος σας. Επομένως, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα η ανάρτηση του προγράμματος που σας επισυνάπτουμε στην ιστοσελίδα του τμήματός σας, προς ενημέρωση των φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.pfsb.gr/

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της διοργανωτικής επιτροπής,
Γεωργιάδου Νίκη

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Πρόγραμμα

Scroll to Top