Χρήσιμα Έντυπα

 1. Υπεύθυνη δήλωση 1599/1986
 2. Αίτηση εγγραφής πρωτοετών
 3. Αίτηση ανάθεσης πτυχιακής διατριβής
 4. Αίτηση κατάθεσης αντιγράφων πτυχιακής 
 5. Έντυπο παράδοσης πτυχιακής
 6. Αίτηση Αναστολής Σπουδών
 7. Αίτηση Διαγραφής
 8. Έντυπο απαλλαγής μαθημάτων
 9. Διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικών
  • Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του τμήματός μας ότι η εξυπηρέτηση για την έκδοση των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  https://students.uowm.gr/, από την οποία πραγματοποιούνται οι ανανεώσεις και δηλώσεις μαθημάτων. Η βεβαίωση/πιστοποιητικό θα αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο  στο Ιδρυματικό mail (webmail.uowm.gr) του/της φοιτητή/τριας.
 10. Αίτηση Κοινής Χρήσης
 11. Αίτηση Ορκωμοσίας
Scroll to Top