Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις διαθέσιμες υποδομές, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υλοποιεί το τμήμα.

Το Τμήμα Γεωπονίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με το Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά στις ‘Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων’ (ΦΕΚ 70/07-05-2019, τ.Α΄) και το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές.

Το Τμήμα Γεωπονίας έχει έδρα τη Φλώρινα, εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και υλοποιεί ένα σύγχρονο  πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει ως σκοπό να προσφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζονται, ώστε ως μελλοντικοί επιστήμονες να συμβάλλουν:

  1. Στη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.
  2. Στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, οργάνωσης και διάθεσης, οι οποίες θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
  3. Στον προσανατολισμό του αγροτικού τομέα προς μια κατεύθυνση αειφόρου αξιοποίησης των φυσικών πόρων, ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιπτώσεων στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ευζωίας των παραγωγικών ζώων και βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
  4. Στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της αγροτικής και περιφερειακής πολιτικής.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια 10 εξαμήνων, εκ των οποίων τα έξι πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα γενικού αλλά και ειδικού υποβάθρου στη γεωπονική επιστήμη, είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών. Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών, διάρκειας 4 εξαμήνων στην οποία διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο της κάθε κατεύθυνσης.

Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις είναι: 1) Φυτική Παραγωγή 2) Ζωική Παραγωγή και 3) Αγροτική Οικονομία.

Τα μέλη του τμήματος αναπτύσσουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι φοιτητές του τμήματος θα βρεθούν σε μια Σχολή με άρτια εξοπλισμένες υποδομές, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που προάγει τη μάθηση και την έρευνα, σε ένα περιβάλλον που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν το επιστημονικό τους ενδιαφέρον σε σύγχρονους τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης.

Η Κοσμήτορας της Σχολής

Αικατερίνη Μέλφου
Καθηγήτρια

Scroll to Top