Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μαρία Αλβανού Βιολογικές παράμετροι και δυνητική καλλιέργεια της καραβίδας του γλυκού νερού του γένους Astacus στη Δυτική Μακεδονία Ιωάννης Γιάντσης, Επ. Καθηγητής
Μιχαήλ Αμανατίδης Μελέτη των ημιεκτατικών συστημάτων εκτροφής αιγών σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας: Από την αειφορική απόδοση στο γάλα βόσκησης (grass fed) Ελένη Κασαπίδου, Επ. Καθηγήτρια
Δανάη Αντωνοπούλου Προσδιορισμός και συσχέτιση αλληλόμορφων γονιδίων και γονοτύπων με αναπαραγωγικές παραμέτρους σε αυτόχθονες φυλές προβάτων Ιωάννης Γιάντσης, Επ. Καθηγητής
Κωνσταντίνος Βογδόπουλος Ανθεκτικότητα σε παθογόνα του γενετικού υλικού του κρόκου Crocus sativus L. Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια
Θεόδωρος Γκαλίτσας Συγκαλλιέργεια εδώδιμων ψυχανθών Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Ζαμπάκας Εκτίμηση της επίδρασης αβιοτικών παραγόντων στη γενετική σύσταση και τη φυσιολογία της κοινής μέλισσας Apis mellifera με χρήση μοριακών δεικτών Ιωάννης Γιάντσης, Επ. Καθηγητής
Γεώργιος Παπατζήμος Τρόφιμα με προσθήκη βιοδραστικών συστατικών Ελένη Κασαπίδου, Επ. Καθηγήτρια
Βασίλειος Παπαδόπουλος Προσδιορισμός και ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών τύπων μελιού της Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννης Τσακίρης, Αν.Καθηγητής
Δημητριος Ρουκάς Βελτιστοποίηση της ζωοτεχνικής διαχείρισης εκτροφών μικρών μηρυκαστικών ως μοχλός ανάπτυξης των οικοτεχνικών τυροκομείων στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Ζαραλής, Επ. Καθηγητής
Ευφροσύνη Σαπαρδάνη Αποτελεσματικότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων του γεωργο-κτηνοτροφικού τομέα στην Ελλάδα Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια
Θεόδωρος Σιόγκας Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια
Ιωσήφ Σιστάνης Αξιολόγηση και αξιοποίηση εγχώριων ποικιλιών σίκαλης σε καλλιέργεια μειωμένων εισροών Φωκίων Παπαθανασίου, Καθηγητής
Μάρθα Ταμπάκη Aξιοποίηση των αυτόχθονων γενετικών πόρων για βιώσιμα συστήματα αγροδιατροφής Ιωάννης Γιάντσης, Επ. Καθηγητής
Ιωάννης Χατζηευφραιμίδης Διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών συστημάτων διαμόρφωσης και φυτών εδαφοκάλυψης σε φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ροδακινιάς Ευάγγελος Καραγιάννης, Επ. Καθηγητής
Scroll to Top