Σύλλογος Φοιτητών

Στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών λειτουργεί φοιτητικός σύλλογος στον οποίο μετέχουν όλοι οι φοιτητές της Σχολής.

Με εσωτερικές διαδικασίες εκλέγονται εκπρόσωποι των φοιτητών που συμμετέχουν:

  • Στην Κοσμητεία της μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
  • Στη Συνέλευση της μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης τμήματος του άρθρου 30 (Ν. 4957/2022)
  • Σε διάφορες επιτροπές που συστήνονται για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής και του Τμήματος.

Email: sfagrouowm@gmail.com
Τηλ. Συλλόγου: 23850 54647
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 14.00
Facebook: Στην ομάδα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Scroll to Top