Συμμετοχή στο 8o Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» συμμετείχε στις εργασίες του 8oυ Διεθνούς Συνεδρίου (VII International Conference Postharvest Unlimited) της Παγκόσμιας Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (International Society for Horticultural Science) ο Επίκουρος Καθηγητής Καραγιάννης Ευάγγελος.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία στο Πανεπιστήμιο και Ερευνητικό Κέντρο του Wageningen από 14 έως 17 Μαΐου 2023. Ο κ. Καραγιάννης E. παρουσίασε την εργασία του «A global understanding of calcium postharvest action during kiwifruit ripening». Ταυτόχρονα συμμετείχε σε στρογγυλές τράπεζες και παρουσιάσεις με σκοπό την προβολή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας και της πόλης της Φλώρινας σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό από διεθνή ιδρύματα.

Scroll to Top