Συμβουλευτική Επιτροπή Τμήματος

Το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανασυγκρότησε (αρ.πρακτικού 6/01-03-2024) τη Συμβουλευτική Επιτροπή με τη συμμετοχή μελών από σημαντικές επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου, καθώς και από συναφή Τμήματα και Σχολές άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με σκοπό την υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών του, σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει. Τα μέλη της επιτροπής είναι τα παρακάτω:

 1. Βλαχοστέργιος Δημήτριος, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.
 2. Γανόπουλος Ιωάννης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής, Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ «Δήμητρα».
 3. Δημητρίου Ανδρέας, Φλωρινέλα-Τυροτεχνία.
 4. Ζουλιάμης Παύλος, Διευθύνων Σύμβουλος, American Genetics.
 5. Ιατρίδης Άγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος, «Κτήμα Άλφα» Αμυνταίου.
 6. Καμπάς Αθανάσιος,  Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 7. Μυλωνάς Βασίλειος, Γεωπόνος στο «Κτήμα κυρ Γιάννη»
 8. Μυλωνάς Ιωάννης, Ερευνητής Β΄ του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 9. Παπαδάς Χρήστος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 10. Σαπαλίδης Σάββας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Φλώρινας.
 11. Σιόγκας Θεόδωρος, Πρόεδρος, του Παραρτήματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στη Δυτική Μακεδονία.
 12. Τζανταρμάς Κωνσταντίνος, Εμπορικός Διευθυντή της Εταιρίας Agrohellas
 13. Τσορμπατσίδης Ευάγγελος, Berryplasma World.
 14. Χειμωνοπούλου Μαρία, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Κρατικός Υδροβιολογικός  Ιχθυογεννητικός Σταθμός Πέλλας.

Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης και οι κάτωθι συνεταιρισμοί:
1.Αγροτικός Συνεταιρισμός Φλώρινας.
2.Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου.
3.Αγροτικός Συνεταιρισμός Οργάνωση Παραγωγών (Α.Σ.Ο.Π.) Βελβεντού ΔΗΜΗΤΡΑ.
4.Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών Βελβεντού Κοζάνης.

Scroll to Top