Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ Fulbright Greece

Επισυνάπτουμε επιστολή ενημέρωσης καθώς και την ανακοίνωση και πρόσκληση για το Πρόγραμμα του ΙΚΥ σε συνεργασία με το Fulbright Greece το οποίο αφορά σε χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών Α.Ε.Ι.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Επιστολή ενημέρωσης ΙΚΥ Fulbright
Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Fulbright Greece
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Fulbright 2023

Scroll to Top