Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών

Παραθέτουμε για ενημέρωση όλων ενδιαφερομένων τα υπ’ αριθμ. 12771/10-04-2023, 12772/10-04-2023 και 12773/10-04-2023, πρόσκληση,ανακοίνωση και έγγραφο – αντίστοιχα – του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορούν σε πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/904587bf7d98f8e56527ec2a66069518685a.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.

Scroll to Top