Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής  Γεωπονικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ ΣΧ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. 663Α469Β7Κ-Ι00
Αίτηση 2024
Υπευθυνη Δήλωση 2024

Scroll to Top