Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής  Γεωπονικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση

Scroll to Top