Πρακτική εκτός ΕΣΠΑ

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 Η συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας, στη με αρ.5/18-02-2022 συνεδρίαση, συγκρότησε την παρακάτω Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, έργο της οποίας θα αποτελεί ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των ασκούμενων προπτυχιακών φοιτητών:

  1. Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια (email:tlazaridou@uowm.gr)
  2. Ελένη Κασαπίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (email:ekasapidou@uowm.gr)
  3. Ευάγγελος Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής (email:ekaragiannis@uowm.gr)

 Στοιχεία επικοινωνίας διοικητικής υποστήριξης:
Πελαγία Μελίδου, pmelidou@uowm.gr, 2385054667

Scroll to Top