Παράταση εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ 205/13-03-2024 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΠΔΜ παρατείνεται το Εαρινό Εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έως 31 Ιουλίου 2024, λόγω εκτάκτων αναγκών. Λόγω καθυστέρησης της ανάθεσης μαθημάτων σε έκτακτο επιστημονικό προσωπικό η εξεταστική περίοδος θα ξεκινήσει 17-06-2024 και θα λήξει στις 05-07-2024. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων, όπου είναι αναγκαίες, θα πραγματοποιηθούν από 03-06 έως 14-06, με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Scroll to Top