Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στo Τμήμα Γεωπονίας της Μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Scroll to Top