Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατάξεις αποφοίτων Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΦΕΚ 1329 _2025 τροποποίηση κατατακτηριες ΑΕΙ
FEK t.B’_3185_16-12-2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΑΕΙ ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ 2024-2025
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Κατατάξεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΙΕΚ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ 2024-2025
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΩΚΩΝ ΦΕΚ τ.Β 2031_21-04-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024 για ανάρτηση – Αίτηση πρώτης εγγραφής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 – ΑίτησηΦΕΚ 3185/2013ΦΕΚ 1329/2015ΦΕΚ 2031/2022
Κατατάξεις αποφοίτων Ι.Ε.Κ. καθώς και Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2022-2023
Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023ΑίτησηΦΕΚ 3185/2013ΦΕΚ 1329/2015
Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας 2022-2023ΑίτησηΦΕΚ 2031/2022
Νέες Οδηγίες Υπουργείου (ΦΕΚ 5200/24-11-2020, τ.β΄)
Οδηγίες Υπουργείου για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2020-2021
Η Εξεταστέα Ύλη και η Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Scroll to Top