Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ1 “Συνέργεια Βιοοικονομίας και Αγρο-διατροφικού κλάδου: Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και προοπτικές ανάπτυξης της” του έργου Agrotour.

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ1 “Συνέργεια Βιοοικονομίας και Αγρο-διατροφικού κλάδου: Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και προοπτικές ανάπτυξης της” του έργου Agrotour.

Την Δευτέρα 29 Μαίου πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. η Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ1
“Συνέργεια Βιοοικονομίας και Αγρο-διατροφικού κλάδου: Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και προοπτικές ανάπτυξης της” του έργου Agrotour.

Στόχοι του πρώτου πακέτου εργασίας ήταν:

* Προσδιορισμός και διερεύνηση της βιοοικονομίας και της συνέργειας της
με την αγροδιατροφή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
* Εντοπισμός των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τοπικά.
* Προσδιορισμός κλάδων της βιοοικονομίας και διερεύνηση του
επιπέδου της στην Ελλάδα και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
* Εξέταση της συνέργεια της βιοοικονομίας με τον αγροδιατροφικό
κλάδο και η συμβολή της στην υιοθέτηση της.
* Χαρτογράφηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιοοικονομίας.
* Δημιουργία εργαστηρίων (Learning Labs).
* Ανάπτυξη πιλοτικών έργων προώθησης της βιοοικονομίας.

Scroll to Top