Ημερίδα ενημέρωσης, INFO-DAY, ΑΜΦ Γεωπονικής την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:30πμ

Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Interreg-IPA CBC «Stimulating Green Employment: Across Border Educational and Technological
Innovation Hot – Spots (G.EM.S.)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά ταμεία των συνεργαζόμενων χωρών, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης, INFO-DAY, στο αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:30.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ

Φυλλάδιο

Scroll to Top