ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Τίτλος Προγράμματος

“Η ικανότητα γενοτύπων καλαμποκιού να αξιοποιούν τις διαθέσιμες εισροές σε ατομικό επίπεδο και η αναζήτηση κατάλληλων μυκορριζικών εμβολίων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας”

Ιστοσελίδα: https://myccorn.weebly.com/
Facebook: https://www.facebook.com/myccorn/

Scroll to Top