Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

photo_kesidis

Κεσίδης Αναστάσιος

Ε.ΔΙ.Π.

Email :akesidis@uowm.gr
Τηλ. : 2385 054 646
Βιογραφικό / CV
pasxoudi_photo

Πασχούδη Μαρία

Ε.ΔΙ.Π.

Email :mpashoudi@uowm.gr
Τηλ. : 2385 054 631
Βιογραφικό / CV
photo_papadopoulos_vasilios

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ε.ΔΙ.Π.

Email :vpapadopoulos@uowm.gr
Τηλ. : 2385 054 660
Βιογραφικό / CV
Scroll to Top