ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:30μ, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών, φοιτητριών και του προσωπικού για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά στην  κινητικότητα για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση προς Τριτοβάθμια Ιδρύματα και Φορείς Υποδοχής του εξωτερικού.

Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

https://erasmus.uowm.gr.

Scroll to Top