Εθελοντική Ομάδα

Η Ομάδα Εθελοντών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. ξεκίνησε την εθελοντική δράση της το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τα μέλη της αποτελούν φοιτητές της Σχολής, όλων των κατευθύνσεων και όλων των ετών, που έχουν ως κοινό στόχο την προώθηση της αξίας του εθελοντισμού, την προσφορά στο Ίδρυμα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο φοιτούν. Οι δράσεις της αφορούν κυρίως εργασίες διατήρησης και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος, των κήπων και γενικότερα των εξωτερικών χώρων της Σχολής. Εκτός αυτών, πραγματοποιεί και πολλές δράσεις όπως συμμετοχή σε αιμοδοσίες, περισυλλογή απορριμμάτων στην πόλη, φυτεύσεις σε σχολεία κ.ά., στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες και οπτικό υλικό σχετικά με τις δράσεις της ομάδας επισκεφτείτε την σελίδα τους στο facebook πατώντας εδώ.

Scroll to Top