Διοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, στη Φλώρινα, από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2023

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας και τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισαν τη διοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, στη Φλώρινα, από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2023.

Κύριο θέμα του Συνεδρίου είναι η Αειφόρος Παραγωγή Προϊόντων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών από τις Βοσκήσιμες Γαίες.

Το 11ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

  1. Λιβαδοπονία και Κτηνοτροφική Ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία
  2. Οικολογία Λιβαδιών και Λειμώνων
  3. Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών και Λειμώνων
  4. Λιβαδική Πολιτική, Κοινωνικο-Οικονομικά Θέματα και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες

Στο 11ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα ανακοινωθούν ερευνητικές εργασίες, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμματικών, νέες μεθοδολογίες και εργαλεία έρευνας, κλπ. που πραγματεύονται όλα τα αντικείμενα της Λιβαδοπονικής Επιστήμης, με ιδιαίτερη βαρύτητα την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των λιβαδικών πόρων (νερό, έδαφος, βλάστηση και ζωικοί οργανισμοί), την αειφόρο παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, τη διατήρηση οικότοπων, τοπίων και προστατευτέων αντικειμένων καθώς και την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπρόσθετα θα δοθεί γόνιμο έδαφος προκειμένου να πραγματοποιηθούν συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της Λιβαδοπονικής Επιστήμης και κυρίως της βόσκησης τόσο στη χώρα μας όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιστότοπο του Συνεδρίου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2RihGYm

Scroll to Top