Διοικητικά Όργανα

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση η οποία αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. , εκπροσώπους των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και από εκπροσώπους των φοιτητών.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι η εξής:

Κοσμήτορας της Σχολής και Πρόεδρος του Τμήματος

Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια

Μέλη:

 • Μέλη Δ.Ε.Π:
  1. Λαζαρίδου Θεανώ, Καθηγήτρια
  2. Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητής
  3. Κασαπίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  4. Τσακίρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  5. Γιάντσης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
  6. Ζαραλής Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
  7. Καραγιάννης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
  8. Μπασιούρα Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
  9. Παπαπαναγιώτου Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής
  10. Κοΐδου Παρασκευή, Λέκτορας Εφαρμογών
  11. Πασχούδη Μαρία
  12. Παναγιώτης Γιάτσιος, εκπρόσωπος φοιτητών πρώτου κύκλου σπουδών

Αναπληρωτής εκπρόσωπος πρώτου κύκλου σπουδών δεν έχει εκλεγεί γιατί δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες.

Εκπρόσωπος δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών δεν έχει εκλεγεί γιατί δεν υπήρχαν υποψηφιότητες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών, αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης της μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών-τμήμα Γεωπονίας θα ασκεί η κ. Κωνσταντινίδου Άννα, Προϊσταμένη Γραμματείας του τμήματος  Γεωπονίας, υπάλληλος ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Απόφαση συγκρότησης Συνέλευσης τμήματος Γεωπονίας.pdf

Scroll to Top