Διοικητικά Όργανα

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση η οποία αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π., εκπροσώπους των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και από εκπροσώπους των φοιτητών.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι η εξής:

Κοσμήτορας της Σχολής και Πρόεδρος του Τμήματος

Παπαθανασίου Φωκίων, Καθηγητής

Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής

Κασαπίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη:

 1. Λαζαρίδου Θεανώ, Καθηγήτρια
 2. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια
 3. Τσακίρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Παπαπαναγιώτου Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Άμπας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
 6. Γιάντσης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 7. Ζαραλής Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 8. Καραγιάννης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής
 9. Κουτουζίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 10. Μπασιούρα Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια
 11. Κοΐδου Παρασκευή, Λέκτορας Εφαρμογών
 12. Πασχούδη Μαρία, εκπρόσωπος ΕΔΙΠ
 13. Παναγιώτης Γιάτσιος, εκπρόσωπος φοιτητών πρώτου κύκλου σπουδών

Αναπληρωτής εκπρόσωπος πρώτου κύκλου σπουδών δεν έχει εκλεγεί γιατί δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες.

Εκπρόσωπος δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών δεν έχει εκλεγεί γιατί δεν υπήρχαν υποψηφιότητες.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών, αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης της μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών-τμήμα Γεωπονίας θα ασκεί η κ. Κωνσταντινίδου Άννα, Προϊσταμένη Γραμματείας του τμήματος Γεωπονίας, υπάλληλος ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Απόφαση συγκρότησης Συνέλευσης τμήματος Γεωπονίας.pdf

Scroll to Top