Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Διαμορφώνοντας επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn”

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Διαμορφώνοντας επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn”, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Νίκο Πατσέλη, ο οποίος θα παρουσιάσει τον τρόπο διαμόρφωσης επαγγελματικού προφίλ στο μέσο επαγγελματικής δικτύωσης LinkedIn. Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται προεγγραφή.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top