Ανανέωση Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,

σας ενημερώνουμε ότι, η ηλεκτρονική Εγγραφή – Δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο: από 17/02/2023 έως  26/02/2023Το εαρινό εξάμηνο ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου 2023.

Οι φοιτητές συνδέονται στο https://students.uowm.gr

Οδηγίες για τους φοιτητές στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών 2023-2024, που ισχύει αναδρομικά. Οι αλλαγές που αφορούν το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 είναι οι παρακάτω:

 • Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων από το 7ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Ζωϊκής Παραγωγής μεταφέρεται  και θα διδάσκεται στο 6ο εξάμηνο  και τη θέση του παίρνει το μάθημα  Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων που από το 6ο εξάμηνο μεταφέρεται και θα διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.
 • Γεωργικά Φάρμακα από το 9Ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής μεταφέρεται και θα διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και τη θέση του παίρνει το μάθημα Ζιζανιολογία που μεταφέρεται και θα διδάσκεται από το 8ο εξάμηνο στο 9ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής.
 • Bιολογικές Εκτροφές Αγροτικών Ζώων από το 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής μεταφέρεται και θα διδάσκεται στο 9ο εξάμηνο και τη θέση του παίρνει η Εφαρμοσμένη Διατροφή Μηρυκαστικών που από το 9ο εξάμηνο μεταφέρεται και θα διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο.
 • Στην κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας το μάθημα Βιολογικές Εκτροφές Αγροτικών Ζώων 8ο εξαμήνου επιλογής καταργείται.
 • Στην κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας προστίθεται νέο μάθημα Λογιστική στο 8Ο εξάμηνο.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι φοιτητές/τριες του 4ου εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά ΜΟΝΟ ΔΥΟ από τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

 1. Όσοι/ες επιλέξουν την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγήςθα πρέπει να δηλώσουν  υποχρεωτικά το μάθημα:
  • Αρχές Πειραματισμού στις Γεωπονικές Επιστήμες

Και ακόμα ΕΝΑ από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Μικροβιολογία – Ανοσοβιολογία
 • Συνεργατισμός και Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Αγροτικών Προϊόντων – Νομοθεσία

——————————————————————————————————————

 1. Όσοι/ες επιλέξουν την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τα παρακάτω μαθήματα:
 • Αρχές Πειραματισμού στις Γεωπονικές Επιστήμες
 • Μικροβιολογία – Ανοσοβιολογία

——————————————————————————————————————

 1. Όσοι/ες επιλέξουν την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τα παρακάτω μαθήματα:
 • Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Συνεργατισμός και Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

——————————————————————————————————————

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά ΜΟΝΟ ΔΥΟ από τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :

 1. Όσοι/ες επιλέξουν την κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγήςθα πρέπει να δηλώσουν  υποχρεωτικά το μάθημα:
  • Λαχανοκομία

Και ακόμα ΕΝΑ από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
 • Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών
 • Μάνατζμεντ Γεωργικών Επιχειρήσεων
 • Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
 • Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων

——————————————————————————————————————

 1. Όσοι/ες επιλέξουν την κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τα παρακάτω μαθήματα:
 • Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
 • Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών

——————————————————————————————————

 1. Όσοι/ες επιλέξουν την  κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν το παρακάτω μάθημα:
 • Μάνατζμεντ Γεωργικών Επιχειρήσεων

Και ακόμα ΕΝΑ από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Λαχανοκομία
 • Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων
 • Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών
 • Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊότων
 • Μέθοδοι Επεξεργασίας και Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάθημα Φυτοπαθολογία (του 5ου εξαμήνου), το οποίο δεν διδάχτηκε στο χειμερινό εξάμηνο, λόγω έλλειψης διδάσκοντα, θα διδαχτεί κατά το τρέχον εξάμηνο και η δήλωση θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία μόνο για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου, οι οποίοι κατά το 5ο χειμερινό τυπικό τους εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν. Τυχόν διαφορετικές καταστάσεις θα αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση.

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1.Όσοι/ες είναι στην κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής θα πρέπει να δηλώσουν  υποχρεωτικά ΕΝΑ από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά
 • Μικρά και Λοιπά Οπωροφόρα.

2.Όσοι/ες είναι στην κατεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας θα πρέπει να                     δηλώσουν  υποχρεωτικά ΕΝΑ  από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά
 • Βιομηχανικά – Ενεργειακά Φυτά

Το μάθημα Εφαρμοσμένη Στατιστική, το οποίο δεν διδάχτηκε στο χειμερινό εξάμηνο λόγω έλλειψης διδάσκοντα, θα διδαχτεί κατά το τρέχον εξάμηνο και η δήλωση θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία.

                   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 1. Δηλώνετε αρχικά τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου που παρακολουθείτε και έπειτα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων.
 2. Το ανώτατο όριο του συνόλου των δηλουμένων μαθημάτων είναι: ο αριθμός των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου του φοιτητή + (3) τρία μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων), πχ οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου δηλώνουν 7+3=10 μαθήματα συνολικά, οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου δηλώνουν 6+3=9 μαθήματα συνολικά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Scroll to Top