Ανακοίνωση Συνεδρίου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ – Πρόσκληση Υποβολής περιλήψεων

Το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ οργανώνει Συνέδριο με τίτλο: “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ +20. Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο”, 2- 4 Νοεμβρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:
https://landarchconference2023.gr/
Υποβολή περιλήψεων έως 15-5-2023

Scroll to Top