Ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και στα social media για έναρξη αξιολόγησης μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024(Προπτυχιακά)

Έναρξη αξιολόγησης μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Από την Δευτέρα 22 Απριλίου και μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 , είναι εφικτή η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές όλων των Τμημάτων
του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας(για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών).

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Διασφάλισης ποιότητας , που είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟ.ΔΙ.Π
https://qau.uowm.gr Καλούνται οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, που είναι ανώνυμα, για τα μαθήματα που παρακολουθούν και να συμμετέχουν στην πολύ σημαντική αυτή διαδικασία!

Scroll to Top