Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών δικαιολογητικών μετεγγραφής-μετακίνησης 2023-2024

Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής/μετακίνησης, του ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024, στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος  από την Τετάρτη 15/11/2023 έως και τη Τετάρτη 22/11/2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση μετεγγραφής (επικυρωμένα όπου χρειάζεται), σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του Υπουργείου.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
  5. Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα προέλευσης.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 130441/Ζ1/13-11-2023 εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων&Αθλητισμού.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση stheodoulidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας
Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054619

ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ

Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών δικαιολογητικών μετεγγραφής μετακίνησης 2023-2024

Scroll to Top