Αναζήτηση φοιτητή/τριας για πρακτική άσκηση

Ν. ΖΟΥΛΙΑΜΗΣ Ι.Κ.Ε
Κέντρο Σποροπαραγωγής
1οχλμ Ε.Ο. Σερβίων – Κρανιδίων
Σέρβια – Κοζάνης , Τ.Κ: 50500
Τηλ:. 2464022933 & 2464021533
Τηλ.: 6978481342
Φαξ : 2464022233
E-mail : zoul_nik@yahoo.gr

Θέμα : Πρακτική άσκηση φοιτητών τμημάτων Γεωπονίας

Η εταιρία Ν. Ζουλιάμης Ι.Κ.Ε. ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο φοιτητές στα
πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.
Μετά το πέρας αυτής υπάρχει προόπτικη μόνιμης απασχόλησης.
Επιπλέον προσφέρεται κατάλυμα για διαμονή στα Σέρβια όπου και έχει έδρα
η εταιρία καθώς και οικονομικές απολαβές

Για το κέντρο Σποροπαραγωγής

Νικος Ζουλιαμης

Scroll to Top