Άδεια Διπλώματος Γεωργικού Ελκυστήρα

Μια σημαντική  συνεργασία  της  Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Συγκεκριμένα η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Π.Δ.Μ., παραχώρησε, τον γεωργικό  ελκυστήρα (τρακτέρ), αλλά  και χώρους εντός του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου για την διεξαγωγή εξετάσεων, για την απόκτηση διπλώματος χειριστή γεωργικού ελκυστήρα από τους αγρότες της Π.Ε. Φλώρινας και τους φοιτητές της Σχολής μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση από το Γραφείο Αγροκτήματος (Πληροφορίες Πέτρου Αχιλλέας τηλ. 2385054639 κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τις 15:00 μ.μ.).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων – Τμήμα Εκμηχάνισης Γεωργίας & Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων της ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος,  υπεύθυνος κ. Νικολαΐδης Χρήστος τηλ. 2385350482) με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Δύο (2) Φωτογραφίες
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (ή Βεβαίωση Σχολής περί φοίτησης και απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΦ, για φοιτητές σχολών Φλώρινας)
 • Φωτοτυπίες: α)Άδειας Οδήγ. Αυτ/του και β)Ταυτότητας
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δίπλωμα αυτοκινήτου , Δύο (2) Ιατρικές Βεβαιώσεις Οφθαλμίατρου: Ιωαννίδου Παρασκευή, Σέκρης Αιμίλιος , Δούρδας Ιωάννης,

Παθολόγου: Κυριακίδου Βαρβάρα, Λιατόπουλος Σπύρος, Σταυρίδης Ηλίας, Kολλάρη Εριέτα,   Μπογιάννου Ιωάννης ή από Γιατρούς Νοσοκομείου ΠΕ Φλώρινας

 • Ηλεκτρονικό Παράβολο 15 € (Κωδ. 3783)

Σε περίπτωση απόκτησης Διπλώματος Γεωργικού Ελκυστήρα ή όσοι κατέχουν ήδη δίπλωμα μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης βοηθού χειριστή Θεριζ/κής μηχανής με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Μια (1) Φωτογραφία
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (ή Βεβαίωση Σχολής περί φοίτησης και απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΦ, για φοιτητές σχολών Φλώρινας)
 • Φωτοτυπίες: α)Άδειες Οδήγ. Αυτ/του – Γεωργικού  Ελκυστήρα  και β)Ταυτότητας
 • Ηλεκτρονικό παράβολο 15 € (Kωδ.3783).

Τέλος μπορεί να αποκτηθεί και άδεια χειριστή Θεριζ/κής μηχανής με την προϋπόθεση ότι υπάρχει άδεια βοηθού χειριστή θεριζ/κής μηχανής προ διετίας, σύμφωνα με το υπ’ αρ.  333/1977 Π.Δ., με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Μια (1) Φωτογραφία
  • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (ή Βεβαίωση Σχολής περί φοίτησης και απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΦ, για φοιτητές σχολών Φλώρινας)
  • Φωτοτυπίες: α)Άδειες Οδήγού   Αυτ/του – Γεωργικού  Ελκυστήρα – Βοηθού Θεριζ/κής μηχανής και  β)Ταυτότητας
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 15 € (Κωδ. 3783)
Scroll to Top