Αρχική » Εργαστήρια

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Εργαστήρια

Εργαστήρια κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής

Η Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής διαθέτει 12 εργαστηριακούς χώρους άριστα εξοπλισμένους. Η κατεύθυνση διαθέτει επίσης υαλόφρακτο  θερμοκήπιο ενός στρέμματος πλήρως εξοπλισμένο,  αγρόκτημα 200 περίπου στρεμμάτων όπου εγκαθίστανται πειράματα διαφόρων καλλιεργειών και ένα τόλ για τη στέγαση όλων των γεωργικών μηχανημάτων του Τμήματος.

Οι εργαστηριακοί χώροι της Κατεύθυνσης είναι οι εξής:

Εργαστήρια κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής

Η Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής διαθέτει τα εργαστήρια:

Εργαστήρια κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

Η Κατεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας στεγάζεται στο νέο κτίριο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και περιλαμβάνει:

Επίσης στο τμήμα λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

Για την διεξαγωγή των εργαστηρίων και για την πρακτική άσκηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται επίσης όλες οι σταυλικές εγκαταστάσεις μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, όπως αμελκτήρια, παρασκευαστήριο ζωοτροφών και υποδομές για σφαγείο, (όχι σε χρήση).  Στο αγρόκτημα επίσης υπάρχουν οι εκτροφές Βοοτροφίας, Προβατοτροφίας, Χοιροτροφίας και Πτηνοτροφίας.