Αρχική » Άρθρα με ετικέτα 'erasmus'

Αρχείο ετικέτας erasmus

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ενημέρωση ERASMUS στη Φλώρινα στις 03/12/2019

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστήμιου Δυτικής  Μακεδονίας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση  για τη Διεθνή Κινητικότητα στη Φλώρινα την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019  από 11:30έως 13:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της  Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημώνστο 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης.

Η Διεθνής Κινητικότητα  παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να μετακινηθούν σε Χώρες Εταίρους (εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης) για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία και επιμόρφωση αντίστοιχα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δύναται να υποβάλει  αίτηση στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+. Η καταληκτική ημερομηνία  για την υποβολή  της αίτησης είναι  5 Φεβρουαρίου 2020.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019-2020 για πρακτική άσκηση

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση 2019-2020 (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ ή υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΠΔΜ, σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
  2. Υποτροφίες χορηγούνται σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
  3. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση έχουν και οι πρόσφατα απόφοιτοι, κατά το πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, όσο ακόμη βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους και ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.
  4. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και 30/9/2020.

Απαιτούμενα έγγραφα:

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να διανύσουν μία περίοδο πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ 2019-2020 θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+ του Τμήματός τους έως και 25-08-2019.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής.
  2. Αναλυτική Βαθμολογία.
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές).
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (μόνο για υποψήφιους διδάκτορες).
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση του Europass CV).
  6. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να αφορά τη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

https://intrelations.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-placements/

καθώς και

http://erasmus.teiwm.gr/index.php?lang=el