Αρχική » Σύλλογος Φοιτητών

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Σύλλογος Φοιτητών

Στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών λειτουργεί φοιτητικός σύλλογος στον οποίο μετέχουν όλοι οι φοιτητές της Σχολής.

Με εσωτερικές διαδικασίες εκλέγονται εκπρόσωποι των φοιτητών που συμμετέχουν:

  • Στη Γενική Συνέλευση Σχολής
  • Στην Κοσμητεία της Σχολής
  • Στη Συνέλευση του τμήματος
  • Σε διάφορες επιτροπές της Σχολής και του Τμήματος, που συστήνονται για την εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

Email: sullogosteiflo@yahoo.com
Τηλ. Συλλόγου: 23850 54647
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 14.00
Facebook: Στην ομάδα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»