Αρχική » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Στο τμήμα Γεωπονίας λειτουργούν τα παρακάτω δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:


«Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού»
M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material
https://crop-cert.uowm.gr/


«Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»
Master of Science, MSc in “Livestock and Wildlife Management”
https://lwm.uowm.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας”