Αρχική » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Στο τμήμα Γεωπονίας λειτουργούν τα παρακάτω δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

«Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού»
M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material
https://crop-cert.uowm.gr/

“Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας”, Master of Science, MSc in “Livestock and Wildlife Management”