Αρχική » Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Παπαδόπουλος Βασίλειος
Ε.Τ.Ε.Π.
Βιογραφικό , CV
Email : vpapadopoulos@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54660

Παρίσης Θεόδωρος
Ε.Τ.Ε.Π.
Email : tparisis@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54643