Αρχική » Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

Χάρτης

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Μαργαρίτης Δημήτριος
Ε.Τ.Ε.Π.
Email : dmargaritis@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54662

Παπαδόπουλος Βασίλειος
Ε.Τ.Ε.Π.
Email : vpapadopoulos@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54660

Παρίσης Θεόδωρος
Ε.Τ.Ε.Π.
Email : tparisis@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54643

Κωτσίδης Ευθύμιος
Ε.Τ.Ε.Π.
Email : ekotsidis@uowm.gr
Τηλ. : 2463055303