Αρχική » Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ιστορικό

Τμήμα Γεωπονίας

EPTFLIX

Χάρτης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Κεσίδης Αναστάσιος
Ε.ΔΙ.Π.
Βιογραφικό  , CV
Email : akesidis@uowm.gr
Τηλ. : 23850 54646

Πασχούδη Μαρία
Ε.ΔΙ.Π.
Email : mpashoudi@uowm.gr , CV
Τηλ. : 23850 54631